Video


Levende billeder og musik

Vandtræning


Oversvømmede stier giver mulighed for video af bevægelse i vand.

Stald NorDen

Video med drone ser det hele fra oven.

Skovtur til hest


Video af hest og natur fra nyt perspektiv.

Para Dressur


Video fra træningslokalet.